คนชั้นลูก

ภาษาอังกฤษ


n descendant
ความหมายเหมือนกับ: คนชั้นหลาน , คนรุ่นหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: posterity , offspring