คนชรา

ภาษาอังกฤษ


n old man
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแก่ , คนสูงอายุ
คำที่เกี่ยวข้อง: aged
คำตรงข้าม: คนหนุ่มสาว , เด็ก
ตัวอย่างประโยค: คนชราต้องทำตนให้สมวัย ต้องเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ยอมรับความแก่