คนชม

ภาษาอังกฤษ


n audience
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ชม
คำที่เกี่ยวข้อง: spectator , onlooker
คำตรงข้าม: ผู้แสดง