คนจัญไร

ภาษาอังกฤษ


n horrid person
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนอัปรีย์ , คนเลว
คำที่เกี่ยวข้อง: horrible person , scoundrel , rogue , bastard , rascal , rotter , swine , villain
คำตรงข้าม: คนดี
ตัวอย่างประโยค: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย