คนจร

ภาษาอังกฤษ


n stranger
คำอธิบาย: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนแปลกหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: alien , foreigner
ตัวอย่างประโยค: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี