คนจน

ภาษาอังกฤษ


n poor
คำอธิบาย: ผู้ที่มีฐานะยากจน มีไม่สู้จะพอกินพอใช้
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนยากจน
คำที่เกี่ยวข้อง: poor people , poor person
คำตรงข้าม: คนรวย
ตัวอย่างประโยค: คนอย่างเธอไม่เคยมองหรือสนใจคนจนอยู่แล้ว