คนงาน

ภาษาอังกฤษ


n worker
คำอธิบาย: ผู้ทำงานโดยใช้แรงงานแลกอัตราค่าจ้าง
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: workman , laborer , employee
ตัวอย่างประโยค: ปัญหาเดือดร้อนอย่างหนึ่งของคนงานคือการเบิกรักษาค่าเจ็บป่วย