คนคิด

ภาษาอังกฤษ


n initiator
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของ , ผู้ประดิษฐ์ , เจ้าตำรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: originator


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top