คนข่า

ภาษาอังกฤษ


n hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand
ความหมายเหมือนกับ: เผ่าข่า
n Mon-Cambodian hilltribe
ความหมายเหมือนกับ: เผ่าข่า