คนขี้เมา

ภาษาอังกฤษ


n drunken man
คำที่เกี่ยวข้อง: drunkard