คนขี้เมา

ภาษาอังกฤษ


n drunken man
คำที่เกี่ยวข้อง: drunkard


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top