คนขี้บ่น

ภาษาอังกฤษ


n complainer
คำอธิบาย: ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนจู้จี้
คำที่เกี่ยวข้อง: grumbler
ตัวอย่างประโยค: เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว