คนขี้ขลาด

ภาษาอังกฤษ


n coward
คำอธิบาย: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขี้กลัว , คนขลาด , คนตาขาว
คำที่เกี่ยวข้อง: craven , poltroon
คำตรงข้าม: คนกล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top