คนขี้กลัว

ภาษาอังกฤษ


n coward
ความหมายเหมือนกับ: คนขลาด , คนตาขาว
คำที่เกี่ยวข้อง: craven , poltroon
คำตรงข้าม: คนกล้าหาญ