คนขายหนังสือพิมพ์

ภาษาอังกฤษ


n news vendor
คำที่เกี่ยวข้อง: news dealer