คนขายตั๋ว

ภาษาอังกฤษ


n booking clerk
ตัวอย่างประโยค: ใครๆ ก็ทำผิดทำพลาดกันได้ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนขายตั๋ว