คนขายของ

ภาษาอังกฤษ


n vendor
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พ่อค้า , แม่ค้า , คนขาย , ผู้ขาย
คำที่เกี่ยวข้อง: dealer , hawker , merchant , pedlar , trader , salesman
ตัวอย่างประโยค: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ