คนขอทาน

ภาษาอังกฤษ


n beggar (who sings to obtain money)
ความหมายเหมือนกับ: วณิพก , ขอทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: minstrel beggar
คำตรงข้าม: เศรษฐี , คหบดี