คนขลาด

ภาษาอังกฤษ


n coward
ความหมายเหมือนกับ: คนขี้กลัว , คนตาขาว
คำที่เกี่ยวข้อง: craven , poltroon
คำตรงข้าม: คนกล้าหาญ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top