คนก้าวร้าว

ภาษาอังกฤษ


n aggressive person
คำอธิบาย: คนที่แสดงกริยาวาจาไม่เคารพผู้ใหญ่
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ภายนอกเขาดูหงิมๆ แต่เนื้อแท้กลับเป็นคนก้าวร้าวอย่างไม่น่าเชื่อ