คนกำกับบท

ภาษาอังกฤษ


n script director
คำอธิบาย: ผู้ที่คอยควบคุมดูบทในการแสดงละครหรือภาพยนตร์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: นักแสดงส่งบทกันได้อย่างแม่นยำเพราะมีคนกำกับบทคอยบอกคิวของนักแสดง