คนกันเอง

ภาษาอังกฤษ


n one of us
คำอธิบาย: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: กากี่นั๊ง
คำที่เกี่ยวข้อง: familiar person , comrade , accustomed person , companion , acquaintance , intimate
ตัวอย่างประโยค: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู