คนกลาง

ภาษาอังกฤษ


n middleman
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ไกล่เกลี่ย , ผู้ตัดสิน
คำที่เกี่ยวข้อง: mediator , go-between , intermediary
ตัวอย่างประโยค: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที
n agent
คำอธิบาย: ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พ่อค้าคนกลาง
คำที่เกี่ยวข้อง: broker
ตัวอย่างประโยค: ชาวนาขายข้าวเปลือกผ่านคนกลางจึงทำให้ได้ราคาต่ำกว่าเดิม
n middleman
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ไกล่เกลี่ย
คำที่เกี่ยวข้อง: go-between , intermediary
ตัวอย่างประโยค: เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที