คน

ภาษาอังกฤษ


n human
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: มนุษย์
คำที่เกี่ยวข้อง: man , person , people , human being
ตัวอย่างประโยค: ในสมัยก่อนคนยังอาศัยอยู่ในถ้ำ และใช้อาวุธง่ายๆ ในการล่าสัตว์
v stir
คำอธิบาย: กิริยาที่เอามือหรือสิ่งอื่นกวนเพื่อทำสิ่งที่นอนก้นหรือที่เกาะกัน อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนให้กระจายขยายตัว หรือกวนสิ่งต่างๆ ให้เข้ากัน
ความหมายเหมือนกับ: กวน
คำที่เกี่ยวข้อง: mix , blend , mingle
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวคนกะทิให้แตกมัน ก่อนจะเอาไปราดผักที่ต้มไว้แล้ว
clas person
คำอธิบาย: คำลักษณนามบอกจำนวนคน
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนหลายคนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน