คดโกง

ภาษาอังกฤษ


v swindle
คำอธิบาย: ไม่ซื่อตรง
ความหมายเหมือนกับ: โกง , ฉ้อโกง
คำที่เกี่ยวข้อง: cheat , defraud
คำตรงข้าม: ตรง , สุจริต
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการที่ดีต้องไม่คดโกงต่อหน้าที่และบ้านเมือง