คดเคี้ยว

ภาษาอังกฤษ


v crook
คำอธิบาย: คดไปคดมา, วกไปวกมา
ความหมายเหมือนกับ: วนเวียน , ลดเลี้ยว , คดโค้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: wind , twist , curve
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: ถนนสายนี้คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา คนขับต้องมีความชำนาญมาก