คดีอุกฉกรรจ์

ภาษาอังกฤษ


n serious offence
คำอธิบาย: คดีที่มีความผิดร้ายแรง
หน่วยนับ: คดี
คำตรงข้าม: คดีมโนสาเร่
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายคดีอุกฉกรรจ์รายนี้หนีไปซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดเชียงราย