คดีอุกฉกรรจ์

ภาษาอังกฤษ


n serious offence
คำอธิบาย: คดีที่มีความผิดร้ายแรง
หน่วยนับ: คดี
คำตรงข้าม: คดีมโนสาเร่
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายคดีอุกฉกรรจ์รายนี้หนีไปซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดเชียงราย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top