คดี

ภาษาอังกฤษ


clas case
ตัวอย่างประโยค: สถิติผู้กระทำผิดในอดีตที่ผ่านมาในปี 2537 จำนวน 82,678 คดี และคงจะสูงขึ้นในปีต่อๆ ไป
n lawsuit
คำอธิบาย: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
หน่วยนับ: คดี
ความหมายเหมือนกับ: คดีความ
คำที่เกี่ยวข้อง: case
ตัวอย่างประโยค: สุชาติเป็นทนายที่เก่งมากเขาทำคดีดังๆ มาแล้วมากมาย