คณานับ

ภาษาอังกฤษ


v count
คำอธิบาย: ตรวจเพื่อให้รู้จำนวน
ความหมายเหมือนกับ: นับ
คำที่เกี่ยวข้อง: calculate , reckon , compute
ตัวอย่างประโยค: บนพื้นดินและใต้ผิวดินลงไปมีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมายจนสุดที่จะคณานับ