คณะอาจารย์

ภาษาอังกฤษ


n staff of teachers
ความหมายเหมือนกับ: คณะครู
คำที่เกี่ยวข้อง: faculty of teachers