คณะผู้บริหาร

ภาษาอังกฤษ


n management team
คำที่เกี่ยวข้อง: executive management