คณะปฏิวัติ

ภาษาอังกฤษ


n revolutionary council
คำอธิบาย: กลุ่มบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบหรือระบอบการบริหารบ้านเมือง
หน่วยนับ: คณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: revolutionary committee , revolutionary group , revolutionary party
ตัวอย่างประโยค: คณะปฏิวัติออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง