คณะครู

ภาษาอังกฤษ


n staff of teachers
ความหมายเหมือนกับ: คณะอาจารย์
คำที่เกี่ยวข้อง: faculty of teachers


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top