คณะครู

ภาษาอังกฤษ


n staff of teachers
ความหมายเหมือนกับ: คณะอาจารย์
คำที่เกี่ยวข้อง: faculty of teachers