คชินทร์

ภาษาอังกฤษ


n king of elephants
คำอธิบาย: พญาช้าง
หน่วยนับ: เชือก