คชาชาติ

ภาษาอังกฤษ


n elephant
หน่วยนับ: เชือก
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง , ไอยรา
ตัวอย่างประโยค: คชาชาติเชือกนี้สามารถเรียกฝนได้ชาวแคว้นกลิงคราษฎ์จึงได้มาขอ