คชบาล

ภาษาอังกฤษ


n mahout
ความหมายเหมือนกับ: ควาญช้าง