คงไว้

ภาษาอังกฤษ


v exist
คำอธิบาย: ให้มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: ทรงไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: survive , live , continue , remain , keep
ตัวอย่างประโยค: เราควรรักษาส่วนที่ดี ที่เจริญ ที่มีอยู่ให้คงไว้