คงเส้นคงวา

ภาษาอังกฤษ


v be stable
คำอธิบาย: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: เสมอต้นเสมอปลาย , สม่ำเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: be constant , be consistent , be steady
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชายจะคงเส้นคงวามากกว่าผู้หญิงเพราะอารมณ์ที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงง่าย
adv constantly
คำอธิบาย: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: เสมอต้นเสมอปลาย , สม่ำเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: consistently , steadily and regularly , invariably , unchangingly
ตัวอย่างประโยค: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย
adv consistently
คำอธิบาย: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายเหมือนกับ: เสมอต้นเสมอปลาย , สม่ำเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: constantly , steadily and regularly , invariably , unchangingly
ตัวอย่างประโยค: บิ๊กเป๋าผู้ครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top