คงทนถาวร

ภาษาอังกฤษ


adj durable
ความหมายเหมือนกับ: ทนทาน , ทน
คำที่เกี่ยวข้อง: strong , enduring , permanent
ตัวอย่างประโยค: ปูนเป็นวัสดุคงทนถาวร ไม่เสื่อมสลายง่าย