ข้าศึก

ภาษาอังกฤษ


n enemy
คำอธิบาย: ศัตรูของบ้านเมืองหรือคู่ที่ทำสงครามกัน
ความหมายเหมือนกับ: ศัตรู , คู่ต่อสู้ , ปรปักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: foe , adversary , opponent
คำตรงข้าม: มิตร
ตัวอย่างประโยค: สมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของไทยถูกข้าศึกรุกรานหลายครั้งหลายครา