ข้าวของ

ภาษาอังกฤษ


n things
คำอธิบาย: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใช้ , ของ , สิ่งของ , ข้าวของเครื่องใช้ , ของใช้
คำที่เกี่ยวข้อง: belongings , goods
ตัวอย่างประโยค: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย

คำที่มี "ข้าวของ" ในคำ


ข้าวของเครื่องใช้ n appliance
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของเครื่องใช้ , สิ่งของ
ตัวอย่างประโยค: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

ข้าวของสัมภาระ n belongings
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวของเครื่องใช้
ตัวอย่างประโยค: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top