ข้าม

ภาษาอังกฤษ


v skip
คำอธิบาย: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: ผ่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: leave out , pass over , overlook
ตัวอย่างประโยค: ฉันข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลยจะได้ไม่เสียเวลา
v cross
คำอธิบาย: ยกเท้าย่างผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้พ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: ผ่าน
ตัวอย่างประโยค: ลูกข้ามผู้ใหญ่ไปอย่างนั้นไม่ได้ ต้องขอโทษก่อนแล้วเดินอ้อมไป
v skip
คำอธิบาย: เลยลำดับ, ไม่เป็นไปตามลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: ผ่าน , ข้ามๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: jump over
ตัวอย่างประโยค: ผมจะข้ามไปตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเลย จะได้ไม่เสียเวลา