ข้างหน้า

ภาษาอังกฤษ


prep in front
คำอธิบาย: เป็นคำเชื่อมมีความหมายว่า อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเรา
ความหมายเหมือนกับ: ด้านหน้า , หน้า
คำตรงข้าม: ข้างหลัง
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงที่นั่งข้างหน้าผมเป็นภรรยานายก
n future
คำอธิบาย: ภายภาคหน้าซึ่งเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ความหมายเหมือนกับ: อนาคต
คำตรงข้าม: ข้างหลัง
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะต้องเจออะไรต่อมิอะไรอีกมาก
n in front
คำอธิบาย: ด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของเราหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของเรา
ความหมายเหมือนกับ: ด้านหน้า
คำตรงข้าม: ข้างหลัง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมองไปข้างหน้าจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามเป็นทุ่งสีเขียวขจี

คำที่มี "ข้างหน้า" ในคำ


วันข้างหน้า n future
คำอธิบาย: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
หน่วยนับ: วัน
ความหมายเหมือนกับ: ภายหน้า , ข้างหน้า , ภายภาคหน้า , ในอนาคต , ในภายหน้า , วันหน้า
คำตรงข้าม: วันก่อนหน้า
ตัวอย่างประโยค: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top