ข้อเสนอแนะ

ภาษาอังกฤษ


n suggestion
คำอธิบาย: ข้อชี้แนะแนวทางหรือวิธีการให้ปฏิบัติ
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อแนะนำ , ข้อเสนอ
คำที่เกี่ยวข้อง: counsel
ตัวอย่างประโยค: จิตแพทย์ต้องการให้ผู้ป่วยรับข้อเสนอแนะเรื่องการนั่งสมาธิเพื่อการบำบัดทางจิต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top