ข้อสรุป

ภาษาอังกฤษ


n conclusion
คำอธิบาย: ผลที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
หน่วยนับ: ข้อ, ประการ
ความหมายเหมือนกับ: ผลสรุป , ข้อยุติ , ผล , ผลลัพธ์ , บทสรุป
คำที่เกี่ยวข้อง: result
ตัวอย่างประโยค: ข้อสรุปที่ได้จาการประชุมครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไปมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top