ข้อผูกมัด

ภาษาอังกฤษ


n obligation
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นสัญญาต่อกันหรือข้อตกลงที่ผูกพันระหว่างกัน
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: ข้อสัญญา , ข้อผูกพัน , พันธะ
คำที่เกี่ยวข้อง: binding condition
ตัวอย่างประโยค: อเมริกาไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคูเวตอีกต่อไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top