ข้อคิดเห็น

ภาษาอังกฤษ


n opinion
หน่วยนับ: ข้อ, ประเด็น
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็น , ทรรศนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: view , idea , suggestion
ตัวอย่างประโยค: เราสามารถแสดงข้อคิดเห็นได้อย่างเสรี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top