ข้อความสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n point
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่ , หัวข้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: issue , keystone , gist , aspect


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top