ข้อกล่าวหา

ภาษาอังกฤษ


n indictment
หน่วยนับ: ประการ, ข้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: allegation , accusation , charge
ตัวอย่างประโยค: ผู้ต้องหาปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกประการ

คำที่มี "ข้อกล่าวหา" ในคำ


ตั้งข้อกล่าวหา v allegeค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top