ข่วน

ภาษาอังกฤษ


v scratch
ความหมายเหมือนกับ: ขีด , ขูด
v scratch
ความหมายเหมือนกับ: คุ้ย
คำที่เกี่ยวข้อง: claw , scrape , dig up , dig with fingers , paws or claws , paw with hooves
คำตรงข้าม: กลม
v scratch
ความหมายเหมือนกับ: ขีด
คำที่เกี่ยวข้อง: scrape

คำที่มี "ข่วน" ในคำ


รอยขีดข่วน n scratch
หน่วยนับ: รอย
ตัวอย่างประโยค: ที่คอและไหล่ของวัวมีรอยขีดข่วนยาวๆ และมีเลือดไหลออกมาเกรอะกรังค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top