ขู่

ภาษาอังกฤษ


v intimidate
คำอธิบาย: แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ข่มขู่ , ขู่กรรโชก , ขู่ขวัญ , ข่มขวัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: threaten , menace , bluff , terrorize
คำตรงข้าม: ปลอบโยน , ปลอบใจ
ตัวอย่างประโยค: คนร้ายขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันถ้าไม่ยอมทำตามข้อตกลง

คำที่มี "ขู่" ในคำ


ขู่กระโชก v extort
คำอธิบาย: ทำให้กลัว, ทำให้ตกใจ
ความหมายเหมือนกับ: กรรโชก
ตัวอย่างประโยค: เขาขู่กระโชกให้เธอยินยอมเขา

ขู่กรรโชก v blackmail
คำอธิบาย: แสดงกิริยาอาการจะทำร้ายโดยผู้ขู่มุ่งหมายเอาประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: ข่มขู่ , ขู่ , ข่มขวัญ , ขู่ขวัญ
ตัวอย่างประโยค: นักเลงขู่กรรโชกชาวบ้านเพื่อรีดไถเงิน

ขู่ขวัญ v threaten
คำอธิบาย: ทำให้หวาดกลัวหรือทำให้เสียขวัญ
ความหมายเหมือนกับ: ข่มขวัญ , ข่มขู่ , ขู่
คำตรงข้าม: ปลอบขวัญ
ตัวอย่างประโยค: คุณจะขู่ขวัญเด็กไปถึงไหน เดี๋ยวพวกเขาก็ตกใจไม่ได้ความจริงกันพอดี

ขู่เข็ญ v coerce
คำอธิบาย: ทำให้กลัวโดยบังคับกดขี่
ความหมายเหมือนกับ: ขู่ , บังคับ , บีบบังคับ , ข่มขู่
คำตรงข้าม: ปลอบโยน , ปลอบใจ
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจขู่เข็ญให้ผู้ต้องหาสารภาพความจริง

ขู่ตะคอก v bellow
ความหมายเหมือนกับ: ตะคอก

ขู่คำราม v growl

คำขู่ n threat
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นการยื่นคำขาดหรือคำขู่ของทหาร

การข่มขู่ n threat
ตัวอย่างประโยค: การข่มขู่เฆี่ยนตีก่อให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพจิตของเด็ก

การขู่ n threat
ตัวอย่างประโยค: การขู่ของเขาเหมือนกับการเขียนเสือให้วัวกลัว

เสียงขู่ n threat
ตัวอย่างประโยค: งูมักจะส่งเสียงขู่ เมื่อมีคนเข้าไปใกล้

ข่มขู่ v threaten
คำอธิบาย: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ
ความหมายเหมือนกับ: ขู่ , ข่มขวัญ , ขู่เข็ญ
คำตรงข้าม: ปลอบโยน
ตัวอย่างประโยค: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top